Regie der Gebouwen - Directie Brussel
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Brussel - Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid - Blok E - Inrichten koelkamers

Blok E – Inrichten koelkamers

Publicatiedatum
14-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45331231 - Installeren van koel- en vriesuitrusting
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Directie Brussel
Postadres
Jourdanstraat, 95 b2, 1060 BRUSSEL, BE
Contactpunt(en)
Regie der Gebouwen, Directie Brussel
Ter attentie van
Burniaux Sarah, Attaché Architect

Overige nadere inlichtingen

Deux jours de visite des lieux du chantier supplémentaires sont fixé au :
- Mercredi 28 octobre 2015 à 10h00 précises ;
- Mardi 03 novembre 2015 à 14h00 précises.