Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

57/52/3/13/088 - Vernieuwen op diverse plaatsen in de area Gent - Perceel 1: Aanleg overwegen type Harmelen - Perceel 2: Aanleg overwegen type Strail

De aanneming bestaat hoofdzakelijk uit, niet limitatief:
- Perceel 1 - De aanleg van overwegen met zware prefab betonelementen type “Harmelen”
- Perceel 2 - De aanleg van overwegen met rubberen matten type “Strail”, met T-profiel, op betonnen dwarsligger
a. Hoofdzaak
- Het opmeten en inplanten van de sporen en spoortoestellen en het opstellen van de inplantingsplans adhv de opmetingen
- Het organiseren, leveren, plaatsen, onderhouden, verplaatsen van de wegom-legging / signalisatie;
- De opbraak van de oude overwegbekleding;
- De opbraak van spoorstaven, dwarsliggers, (perron)sporen, uitzettingstoestellen en gelijmde isolerende voegen;
- Het uitgraven van de bedding;
- Onderlaag verbeteren nav grondmechanisch onderzoek (Panda);
- Onderlaag sanneren nav milieuhygiënisch onderzoek;
- De aanleg van spoorstaven, dwarsliggers, (perron)sporen, uitzettingstoestellen en gelijmde isolerende voegen;
- Het aanpassen van het lengteprofiel en / of het tracé van het (perron)spoor, waar nodig tot ±300m voor en na de overweg;
- Het onderstoppen, nivelleren en richten van het spoor, waar nodig tot ±300m voor en na de overweg;
- Het uitvoeren van aluminothermische lassen;
- Het uitvoeren van de spanningsregeling;
- Het ontroesten van de spoorstaven;
- De aanleg van de nieuwe overwegen type “Harmelen” / type “Strail”
- De opbraak en de aanleg van wegenisbekleding;
- Het tijdelijk wegnemen en terugplaatsen van de elementen van de seininrichting;
- Het leveren en plaatsen van verschillende soorten betonnen boordstenen, wa-tergreppels , bevloering;
- Het leveren en plaatsen van wachtbuizen;
- Het plaatsen van toezichtsputten;
- Het aanleggen van een drainage;
- Het onderhouden van het vernieuwde spoor en de vernieuwde overweg gedu-rende de waarborgperiode;
- Transporten voor diverse aan- en afvoeren van materialen;
-
b. Allerlei
- De opkuis en het afgraven van dienstpaden
- Het aanbrengen, lossen en verwerken van steenslagstof voor de dienstpaden;
- Het plaatsen van kabel- en grachtsleuven, riolering en afwatering;
- Het plaatsen van afsluitingen;
- Het plaatsen van kilometer- en hectometerpalen;
- Het afhalen, plaatsen, onderhouden, afbreken en afvoeren van snelheidsseinen;

Publicatiedatum
23-05-2014
Deadline
03-09-2014 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45234100 - Aanleg van spoorweg
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Area Gent
Postadres
Koningin Maria-Hendrikaplein 2, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Clauw Katrien

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Erkenning der aannemers: categorie H,
klasse 5 of hoger voor perceel 1
klasse 4 of hoger voor perceel 2

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!