Agentschap Facilitair Bedrijf
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

2015/HFB/OA/26828 - Renovatie van de gouverneurswoning.

Renovatie van de gouverneurswoning.

Publicatiedatum
20-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45454100 - Restauratiewerkzaamheden
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres
Boudewijnlaan 30 bus 60, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Team Plaatsing en rapportering

Overige nadere inlichtingen

In bijlage is "Rectificatie3_2015HFBOA26828" bijgevoegd.