Provincie Vlaams-Brabant
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Renovatie Lotusgebouw in het Provinciedomein Kessel-Lo, Gemeenteplein 5 te 3010 Kessel-Lo.

Renovatie Lotusgebouw in het hoofdgebouw van het Provinciedomein Kessel-Lo, Gemeenteplein 5 te 3010 Kessel-Lo.

Publicatiedatum
19-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Provincie Vlaams-Brabant
Postadres
Provincieplein 1, 3010 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Dienst gebouwen
Ter attentie van
Jan Vanluchene

Overige nadere inlichtingen

De 2 ontbrekende documenten in verband met het veiligheidsplan werden opgeladen (ABESCO AVGP en ABESCO SVGP).