VKLO-Waregem
Aankondiging van een opdracht

UITBREIDING REFTER

Geschiktmakingswerken : uitbreiding refter en herwerken inkom. De huidige refter wordt verdubbeld en de inkom, deels open, deels gesloten wordt ruimer gemaakt. Er wordt geen keuken geïnstalleerd.

Publicatiedatum
20-12-2016
Deadline
27-01-2017 om 09:30
Opdrachtcodes (CPV)
45214210 - Bouwen van basisschool
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Werken
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VKLO-Waregem
Postadres
Markt 32, 8790 Waregem, BE
Contactpunt(en)
Vandenbroucke Inez

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: Tussen 120000.00 EURen 140000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 2, Categorie: D1