Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Rapertingen – Federale Politie – Vervangen plafondtegels vergaderzaal

Rapertingen – Federale Politie – Vervangen plafondtegels vergaderzaal

Datum van verzending van deze aankondiging
30-06-2020
Publicatiedatum
30-06-2020
Deadline
22-07-2020
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Opdrachtcodes (CPV)
45421146 - Aanbrengen van verlaagde plafonds

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Universiteitslaan, 1b
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Schouterden Peter
Telefoon
+32 11771820
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be/
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380186