Rectificatie

Aanstellen van een aannemer voor de renovatie van zwembad “Den Boer” te Zomergem

De gemeente Zomergem wenst zwembad Den Boer, gelegen aan Den Boer 17 te Zomergem, te onderwerpen aan een grondige renovatie.
Hiertoe worden o.a. volgende werkzaamheden gepland:
Basis
- vernieuwen dakopbouw;
- betonherstellingen n.a.v. betonrot;
- renovatie stookplaats (nieuwe ketel, warmteverdeling, brandcompartimentering,…);
- vervangen warmtewisselaar
- bijkomende isolatie (leidingen, kraanhuizen,…);
- plaatsen frequentie gestuurde circulatoren;
- plaatsen frequentie gestuurde omlooppompen;
- vernieuwen van de luchtgroep met frequentiesturing en warmterecuperatie;
- waterbehandeling: UV filters;
- extractor kruipruimte;
- waterdetectie kelder;
- relighting zwemhal.
Optioneel (vereiste opties)
- dakisolatie PIR 16 cm i.p.v. 9 cm;
- vervangen zandfilters.
Vermoedelijke startdatum: half mei 2018.
De werken dienen in elk geval afgerond te zijn tegen 15/10/2018.

Datum van verzending van deze aankondiging
12-03-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
45212000 - Gebouwen voor vrijetijdsbesteding, sport, cultuur, logies en restaurant

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
TMVW servicelijnen
Postadres:
Stropstraat 1
Plaats:
Gent
Postcode:
9000
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Dorine Hantson
E-mail:
aankoop@farys.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
12-03-2018
Te lezen:
19-03-2018

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
12-03-2018
Te lezen:
19-03-2018

Overige nadere inlichtingen

UITSTEL INDIENEN OFFERTES - ten gevolge van storing/onbeschikbaarheid e-tendering platform op oorspronkelijk moment indienen offertes

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1268 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer