Gemeente Kasterlee
Aankondiging van een opdracht

Aanleg fietspaden in Olensteenweg fase 1 (tussen Kleine Nete en Eerselingenstraat)

Aanleg fietspaden in Olensteenweg fase 1 (tussen Kleine Nete en Eerselingenstraat)

Publicatiedatum
12-10-2015
Deadline
19-11-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233162 - Aanleggen van fietspad
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Kasterlee
Postadres
Markt 1, 2460 Kasterlee, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Annemiek Coolen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek

Vakbekwaamheid

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: C1 (Gewone rioleringswerken), Klasse 4