Kunstencentrum Vooruit
Aankondiging van een opdracht

VZW Kunstencentrum Vooruit Gent-Besteknr dossier 31-perceel1: Ruwbouw, Afwerking en Pilootaanneming

De opdracht betreffende volgende werken (niet limitatief):
1) Vervangbouw van een bestaande rijwoning naast het kunstencentrum tot een kunstenplatform
2) Diverse kleine en grote structurele aanpassingen van het bestaande gebouw om bepaalde facilitaire en logistieke doorstromingen mogelijk te maken
3) Reorganisatie van huidige toegangszone met inkomsas, foyer, ticketbalie en overdekte buitenruimte
4) Bouwen van een opnamestudio voor muziek

Publicatiedatum
07-12-2016
Deadline
02-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Kunstencentrum Vooruit
Postadres
Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Johan Penson

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 1509321.29 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek, zie administratieve bepalingen van het aanbestedingsdossier

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek, zie administratieve bepalingen van het aanbestedingsdossier

Eventuele minimumeisen:

Zie bestek, zie administratieve bepalingen van het aanbestedingsdossier

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 5 Categorie: D