Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

B4346929 - Houthalen, vervangen betegeling stofcycloon slibdroger Houthalen

B4346929 - Houthalen, vervangen betegeling stofcycloon slibdroger Houthalen
 Transport stofcycloon van slibdroger Houthalen naar werkplaats aannemer.
 Verwijderen van bestaande keramische tegels aan de binnenkant van de stofcycloon.
 Ondergrond binnenkant stofcycloon klaar maken voor aanbrengen hechtingslaag
keramische tegels.
 Lijmen hexagonale tegels binnenkant stofcycloon.
 Controlemetingen.
 Plaatsen keramische bescherming op de naden (Drie per cycloon) na samenbouw
stofcycloon ter plaatse.
 Transport stofcycloon naar slibdroger Houthalen.


Datum van verzending van deze aankondiging
18-06-2020
Publicatiedatum
18-06-2020
Deadline
16-07-2020
Regiocodes (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Opdrachtcodes (CPV)
45252130 - Uitrusting voor rioolwaterzuivering

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Georges Peters
Telefoon
+32 34504511
Fax
+32 34583020
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.aquafin.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379110