Aquafin NV - Directie Asset Management
Aankondiging van een opdracht

V0121005 - Maldegem, herstelling beschadigde vijzeltroggen

V0121005 - Maldegem, herstelling beschadigde vijzeltroggen
Het project omvat enerzijds werkzaamheden aan de influentvijzels, en anderzijds aan de slibrecirculatievijzels.
Voor de influentvijzels is gekozen voor een renovatie van de vijzels en troggen. Hierbij zal de vijzeldiameter verkleind worden van 1600mm naar 1500mm en de vijzellichamen opnieuw gecoat worden. Daarnaast zullen ook de bestaande betonnen troggen gerenoveerd en aangepast worden aan de nieuwe vijzeldiameter. Verder moeten nieuwe tegenmaalplaten en oliegesmeerde onderlagers incl. oliesmeereenheden geleverd en geplaatst worden.
Voor de slibrecirculatievijzels is gekozen om alle vetgesmeerde onderlagers te vervangen door oliegesmeerde onderlagers incl. oliesmeereenheden. Daarnaast moeten voor alle vijzels de tegenmaalplaten vervangen worden. Tot slot moet voor slibrecirculatievijzel 2 de betonnen trog vervangen worden door een zelfdragende stalen trog met geïntegreerd onderlager.

Publicatiedatum
08-12-2016
Deadline
27-01-2017 om 09:45
Opdrachtcodes (CPV)
45232423 - Bouwen van pompstation voor afvalwater
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Asset Management
Ter attentie van
Dhr. Bart Van Eygen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie zie bestek.

Vakbekwaamheid

Erkenning van de aannemer in categorie V, klasse 2.