Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

BRUSSEL - Internationale instellingen - Reparatie van de decoratieve panelen R113 bibliotheek

BRUSSEL - Internationale instellingen - Reparatie van de decoratieve panelen R113 bibliotheek

Datum van verzending van deze aankondiging
25-08-2017
Publicatiedatum
25-08-2017
Deadline
07-09-2017
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
45421000 - Bouwtimmerwerk

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Michaël DEPLANCKE
Telefoon
+32 470802311
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=283453