KASOG vzw / TECHNISCH INSTITUUT SINT LODEWIJK
Aankondiging van een opdracht

Vernieuwen buitenschrijnwerk in schoolgebouwen TISL & CLW.

Vernieuwen buitenschrijnwerk in schoolgebouwen TISL & CLW.

Publicatiedatum
19-09-2014
Deadline
13-10-2014 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Werken
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
KASOG vzw / TECHNISCH INSTITUUT SINT LODEWIJK
Postadres
Mosselerlaan 110, 3600 Genk, BE
Contactpunt(en)
Geusens Veerle Maria

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestektekst

Economische en financiële draagkracht

zie bestektekst

Eventuele minimumeisen:

zie bestektekst

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: D