Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

BRUGGE - FOD BINNENLANDSE ZAKEN - loodgieterswerk

BRUGGE - FOD BINNENLANDSE ZAKEN - loodgieterswerk

Datum van verzending van deze aankondiging
24-11-2017
Publicatiedatum
24-11-2017
Deadline
12-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Opdrachtcodes (CPV)
45330000 - Loodgieterswerk

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres
Oude Gentweg, 75A
Plaats
BRUGGE
Postcode
8000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Rutger Dewulf
Telefoon
+32 50441822
Fax
-
E-mail
Rutger.Dewulf@buildingsagency.be
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292171