FEDASIL_INFRASTRUCTURE
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Aanpassing van kamer B.0-5

Gedeeltelijke ontmanteling van de elektrische installatie
Gedeeltelijke ontmanteling van het branddetectiesysteem
Scheidingswerken met wijziging van het valse plafond
Werken die nodig zijn voor de realisatie van de banken
Wijziging van de elektrische installatie
Wijziging van het branddetectiesysteem


Datum van verzending van deze aankondiging
30-06-2020
Publicatiedatum
30-06-2020
Deadline
20-08-2020
Regiocodes (NUTS)
BE353 - Arr. Philippeville
Opdrachtcodes (CPV)
45400000 - Afwerking van gebouwen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
FEDASIL_INFRASTRUCTURE
Postadres
Kartuizerstraat 21
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 22134434
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://fedasil.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380310