Regie Der Gebouwen, Operationele Dienst Brussel
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

BRUSSEL - Federale Politie - Reparatie van plafond pleisterwerken en schilderwerken

BRUSSEL - Federale Politie - Reparatie van plafond pleisterwerken en schilderwerken

Datum van verzending van deze aankondiging
07-08-2017
Publicatiedatum
07-08-2017
Deadline
18-08-2017
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
45400000 - Afwerking van gebouwen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie Der Gebouwen, Operationele Dienst Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan 87, bus 2
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Operationele Dienst Brussel
Telefoon
+32 470802321
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282038