Gemeentebestuur Koekelare
Aankondiging van een opdracht

Koekelare: Verkaveling De Belofte-De Mokker en verkaveling t.h.v. de Pottebezemstraat

- Bouwrijp maken van het terrein

- Algemeen droog grondverzet

- Aanleggen van riolering

- Ter plaatse gegoten boordsteen/greppel

- Aanleggen van betonstraatstenen en asfaltverharding

Publicatiedatum
05-10-2015
Deadline
13-11-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233100 - Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen
Regiocodes (NUTS)
BE252 - Arr. Diksmuide
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeentebestuur Koekelare
Postadres
Sint-Maartensplein 19, 8680 KOEKELARE, BE
Ter attentie van
College van Burgemeester en Schepenen Koekelare

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bijzonder bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bijzonder bestek

Vakbekwaamheid

categorie C - klasse 3