Technische Diensten KU Leuven
Aankondiging van een opdracht

W5152 - Nieuwbouw studentenrestaurant en leercentrum - Perceel 16A: Metaalwerken

W5152 - Nieuwbouw studentenrestaurant en leercentrum - OGB 405-15, Herestraat 49, 3000 Leuven
Perceel 16A: Metaalwerken

Publicatiedatum
16-12-2016
Deadline
09-01-2017 om 17:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Werken
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Technische Diensten KU Leuven
Postadres
W. de Croylaan 60A bus 5570, 3001 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Aankoop

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/AD20 of F of F1 of F2, Categorie: 1