AZ St.-Elisabeth Herentals vzw
Aankondiging van een opdracht

A.Z. ST. - ELISABETH HERENTALS - PROJECT 36: BLOK K - PERCEEL SANITAIR

A.Z. ST. - ELISABETH HERENTALS - PROJECT 36: BLOK K - PERCEEL SANITAIR

Publicatiedatum
22-12-2016
Deadline
06-02-2017 om 14:30
Opdrachtcodes (CPV)
45332400 - Installeren van sanitair
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ St.-Elisabeth Herentals vzw
Postadres
Nederrij 133, 2200 Herentals, BE
Ter attentie van
Mevr. Liesbeth Plingers

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Eventuele minimumeisen:

RSZ-attest 3de kwartaal 2016
Fiscaal attest uitgereikt in het kader van overheidsopdrachten conform art. 63 KB Plaatsing
Overheidsopdrachten klassieke sectoren
Attest niet faling welke op het ogenblik van de openingszitting
niet ouder is dan 6 maand
uittreksel strafregister welke op het ogenblik van de openingszitting niet ouder is dan 6 maand

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: D16