Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Leuven, Justitie, nieuwe kabel trekken voor de industriële wasmachine

Leuven, Justitie, nieuwe kabel trekken voor de industriële wasmachine

Datum van verzending van deze aankondiging
30-07-2018
Publicatiedatum
30-07-2018
Deadline
10-08-2018
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Opdrachtcodes (CPV)
45311100 - Aanbrengen van elektrische bedrading

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Universiteitslaan, 1B
Plaats
HASSELT
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Vanderwegen Bert
Telefoon
+32 473820651
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316127