Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Brussel - NICC: Blok A+B - Verwijderen airco’s en vervangen signalisatielampen in elektrische kast en vastzetten kastverlichtings-schakelaar

Brussel - NICC: Blok A+B - Verwijderen airco’s en vervangen signalisatielampen in elektrische kast en vastzetten kastverlichtings-schakelaar

Datum van verzending van deze aankondiging
23-07-2018
Publicatiedatum
23-07-2018
Deadline
18-09-2018
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45331220 - Installeren van airconditioning

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Storme Dieter
Telefoon
+32 472861307
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314680