Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

DENDERMONDE - REGIE DER GEBOUWEN - Demonteren van keukenhangkasten.

DENDERMONDE - REGIE DER GEBOUWEN - Demonteren van keukenhangkasten.

Datum van verzending van deze aankondiging
29-11-2017
Publicatiedatum
29-11-2017
Deadline
12-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE232 - Arr. Dendermonde
Opdrachtcodes (CPV)
45212500 - Verbouwing van keuken of restaurant

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres
Oude Gentweg, 75A
Plaats
BRUGGE
Postcode
8000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Peter De Cock
Telefoon
+32 92676726
Fax
-
E-mail
Peter.DeCock@buildingsagency.be
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292630