Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Aankondiging van een opdracht

Brugge - FOD Justitie - renovatie douches blok 4 en 5

Brugge - FOD Justitie - renovatie douches blok 4 en 5

Publicatiedatum
19-12-2016
Deadline
31-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45332400 - Installeren van sanitair
45310000 - Aanleg van elektriciteit
45420000 - Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres
Oude Gentweg, 75A, 8000 BRUGGE, BE
Contactpunt(en)
Luc Verhoeven

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: D