Architektenburo Mas
Aankondiging van een opdracht

RENOVATIE KLOOSTERGEBOUW KBO BEVERE

RENOVATIE KLOOSTERGEBOUW KBO BEVERE

Publicatiedatum
12-12-2016
Deadline
06-02-2017 om 09:00
Opdrachtcodes (CPV)
45214200 - Schoolgebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE235 - Arr. Oudenaarde
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Architektenburo Mas
Postadres
Aalststraat 22, 9700 oudenaarde, BE
Contactpunt(en)
Mas Carlo Julien

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

FISCAAL ATTEST

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 4, Categorie: D