Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

VEURNE - REGIE DER GEBOUWEN - Installeren van sanitair

VEURNE - REGIE DER GEBOUWEN - Installeren van sanitair

Datum van verzending van deze aankondiging
29-06-2020
Publicatiedatum
29-06-2020
Deadline
14-07-2020
Regiocodes (NUTS)
BE258 - Arr. Veurne
Opdrachtcodes (CPV)
45332400 - Installeren van sanitair

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres
Oude Gentweg, 75A
Plaats
BRUGGE
Postcode
8000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dries Goens
Telefoon
+32 479359119
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380058