Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

BRUSSEL - FOD Justitie - Vervangen kapot glas voordeur door gelaagd mat glas

BRUSSEL - FOD Justitie - Vervangen kapot glas voordeur door gelaagd mat glas

Datum van verzending van deze aankondiging
28-11-2017
Publicatiedatum
28-11-2017
Deadline
06-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45441000 - Beglazing

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Van Vaerenbergh Fabio
Telefoon
+32 471767413
Fax
-
E-mail
fabio.vanvaerenebrgh@buildingsagency.be
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292416