Eandis cvba in naam en voor rekening van Synductis en haar vennoten
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Ondergrondse Leidingen

Het betreft een opdracht geplaatst door Eandis cvba optredend in naam van en voor rekening van Synductis en haar vennoten. Concreet gaat het om "ondergrondse netten" in synergie tussen Eandis en TMVW en/of IWVA.
De werken behelzen:
Perceel 1: “De aanleg van ondergrondse leidingen” in synergie tussen Eandis en TMVW en/of IWVA en bestaan hoofdzakelijk uit:
• Het graven van sleuven;
• Het in de grond brengen van kabels en buizen;
• Het onderling doorverbinden van deze leidingen in koude toestand (niet onder spanning en gasloos of droog);
• Het dempen van de sleuven en herstellen van de berm, het voetpad of de bestrating;
• Het afdrukken van gas en waterleidingen;
• Het uitvoeren van kleinschalige gestuurde boringen.
Niet in scope:
• Het plaatsen en verbinden van stalen leidingen
• De eindkoppeling van het nieuwe waternet
Perceel 2: De aanleg van ondergrondse waterleidingen niet in synergie voor TMVW inclusief het overkoppelen van de wateraansluitingen, de wachtdienst op alle types waternetten, het maken van de eindkoppelingen voor alle aangelegde waternetten.

Publicatiedatum
06-05-2013
Opdrachtcodes (CPV)
65000000 - Openbare voorzieningen
45231000 - Aanleg van pijpleidingen, communicatielijnen en elektriciteitsleidingen
45232150 - Werkzaamheden in verband met waterleidingen
65100000 - Waterdistributie en aanverwante diensten
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Eandis cvba in naam en voor rekening van Synductis en haar vennoten
Postadres
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, BE
Contactpunt(en)
Joeri Van Caneghem

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
III.2.3) Vakbekwaamheid
In plaats van
In de beoordelingsmatrix (Bijlage 2) is onderstaande vakbekwaamheid opgenomen:
Perceel 1 : Klasse 2 ; Ondercategorie: C2
Perceel 2 : Klasse 4 ; Ondercategorie: C2
Te lezen
In de beoordelingsmatrix (Bijlage 6&7) is onderstaande vakbekwaamheid opgenomen:
Perceel 1 : Klasse 2 ; Ondercategorie: C2
Perceel 2 : Klasse 4 ; Ondercategorie: C2