Infrabel - Area North-West
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

57/53/3/14/097- Zottegem L.122 km. 41.170: vernieuwen onderbrugging Erwetegemstraat

De aanneming bestaat hoofdzakelijk uit:
- Vrijmaken van de terreinen, inrichten van de bouwplaats en nadien in hun oorspronkelijke staat herstellen
- Opvullen van het bestaande metselwerkgewelf
- Grondwerken (af- en uitgravingen, heraanvullingen)
- Bouwen van een betonnen koker
- Plaatsen van een prefab betonnen koker onder de sporen
- Opbraak en heraanleg sporen
- Aanleg van afwateringen, draineringen
- Waterdichte rok en gietasfalt
- Metalen borstweringen
- Rioleringswerken (opbreken en aanleggen van rioleringsbuizen, uitvoeren van aansluitingen op bestaande en ontworpen riolering)
- Wegeniswerken en groenaanleg

Publicatiedatum
05-12-2016
Deadline
25-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45221119 - Brugrenovatiebouw
Regiocodes (NUTS)
BE235 - Arr. Oudenaarde
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Area North-West
Postadres
Koningin Maria-Hendrikaplein 2, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Hoste Doris Germaine

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Een RSZ-attest overeenkomstig art.67 van het KB plaatsing van 16.07.2012 en een geldig fiscaal attest in het kader van overheidsopdrachten overeenkomstig art.68 van het KB plaatsing van 16.07.2012, afgeleverd door de Algemene Administratie Inning en Invorderingen, NOGA-Toren A, 17e verdieping, Koning Albert II-laan 33 bus 43 te 1030 Schaarbeek tel. 02/575 80 80, e-mail: [email protected], max.15 dagen voor de uiterste datum van indiening van de offertes.

Vakbekwaamheid

Klasse 4 of hoger Categorie: E