Kleine Landeigendom Zuiderkempen
Aankondiging van een opdracht

Herenthout Kloosterstraat - omgevingswerken

Aanleg van omgevingswerken (buitenverhardingen, houten constructies en afsluitingen) te Herenthout Kloosterstraat

Publicatiedatum
07-12-2016
Deadline
04-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Kleine Landeigendom Zuiderkempen
Postadres
Tongerlodorp 1, 2260 Westerlo, BE
Contactpunt(en)
Schoors Tim

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 25950.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A