Aankondiging van een opdracht

Restauratie van de Weststraattrap te Blankenberge

Restauratie van de Weststraattrap te Blankenberge

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
13-02-2017 om 15:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AVAPARTNERS ARCHITECTS & PLANNERS
Postadres
Congreslaan 36, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Goegebuer Mieke

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie administratieve bepalingen

Economische en financiële draagkracht

Zie administratieve bepalingen

Vakbekwaamheid

Klasse 4 of hoger, categorie D24

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: D24

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1867 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!