AVAPARTNERS ARCHITECTS & PLANNERS
Aankondiging van een opdracht

Restauratie van de Weststraattrap te Blankenberge

Restauratie van de Weststraattrap te Blankenberge

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
13-02-2017 om 15:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AVAPARTNERS ARCHITECTS & PLANNERS
Postadres
Congreslaan 36, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Goegebuer Mieke

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie administratieve bepalingen

Economische en financiële draagkracht

Zie administratieve bepalingen

Vakbekwaamheid

Klasse 4 of hoger, categorie D24

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: D24