Brussels Airport Company nv
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst rioolrenovaties (relining) op Brussels Airport

Een raamovereenkomst van 4 jaar voor het renoveren van het bestaande rioleringsnetwerk op Brussels Airport door middel van relining met TPUB.

Datum van verzending van deze aankondiging
11-08-2017
Publicatiedatum
11-08-2017
Deadline
15-09-2017
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Opdrachtcodes (CPV)
45232400 - Bouwwerkzaamheden voor riool

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Brussels Airport Company nv
Postadres
Auguste Reyerslaan 80, Diamant Building
Plaats
Brussel
Postcode
1030
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Procurement
Telefoon
-
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.brusselsairport.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282089