Kliniek Sint-Jan
Aankondiging van een opdracht

Transformatie van het 2de verdiep van het gebouw E van het kliniek

herontwikkeling van het niveau 2 van het gebouw E van de kliniek

Publicatiedatum
20-12-2016
Deadline
20-01-2017 om 16:00
Opdrachtcodes (CPV)
45400000 - Afwerking van gebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Kliniek Sint-Jan
Postadres
Kruidtuinlaan, 32,, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Marjorie Verschueren

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A