Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Bornem/Hingene - provinciaal groendomein d'Ursel - renovatie schildersatelier (casco)

De opdracht omvat de volledige renovatie van het voormalige schildersatelier. De buitenschil wordt gerestaureerd. Er wordt een nieuwbouw volume opgetrokken tegen het gebouw ter vervanging van een af te breken volume. Het betreft een energetisch ingrijpende renovatie (E.I.R.). Het gebouw wordt waar mogelijk geïsoleerd en voorzien van een ventilatiesysteem C.
In het gebouw worden alle noodzakelijke werken uitgevoerd om het pand te herbestemmen tot erfgoedlogies voor max. 8 personen. Hiervoor dienen ingrepen te gebeuren aan het bestaande dakgebinte en wordt een volledige nieuwe verdiepingsvloer in het gebouw ingebracht. Buiten- en binnenschrijnwerk wordt nieuw gemaakt. Een deel wordt een kopie van het bestaande houten schrijnwerk. In nieuwe gevelopeningen wordt hedendaags schrijnwerk geplaatst. Aan de noordzijde is een stalen raam voorzien.
Het betreft een casco renovatie. Vloerafwerkingen, keukenmeubilar- en toestellen en sanitaire toestellen zijn bijgevolg niet in de opdracht begrepen.

Publicatiedatum
12-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Provincie Antwerpen - Departement Logistiek
Postadres
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Amke Maes

Overige nadere inlichtingen

Document "2-bestaande t" werd toegevoegd.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1833 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!