Woonzorgcentrum Avondrust vzw
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Uitbreiding WZC Avondrust - perceel ELEKTRICITEIT

Uitbreiding WZC Avondrust - perceel ELEKTRICITEIT

Publicatiedatum
07-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45310000 - Aanleg van elektriciteit
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Woonzorgcentrum Avondrust vzw
Postadres
De Manlaan 50C, 8490 Varsenare, BE
Ter attentie van
Yves Claeys - Algemeen Directeur

Overige nadere inlichtingen

Een verbeteringsbericht mbt tot aanvullingen/correcties in het bestek, de samenvattende meetstaat en de plannen werd per mail bezorgd aan de aannemers die de opdrachtdocumenten hebben aangekocht.