AVAPARTNERS ARCHITECTS & PLANNERS
Aankondiging van een opdracht

Stedelijke academie voor muziek en woord te Blankeberge Restauratieve werken - herstelling daken, gevels en interieurafwerkingen.

Stedelijke academie voor muziek en woord te Blankenberge
Restauratieve werken – herstelling daken, gevels en interieurafwerkingen.

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
13-02-2017 om 15:30
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AVAPARTNERS ARCHITECTS & PLANNERS
Postadres
Congreslaan 36, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Goegebuer Mieke

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie administratieve bepalingen

Economische en financiële draagkracht

Zie administratieve bepalingen

Vakbekwaamheid

Klasse 2 categorie D23 of D24

Eventuele minimumeisen:

Klasse 2 categorie D23 of D24