Agentschap voor Natuur en Bos
Aankondiging van een gegunde opdracht

Heide en bosrandbeheer te Antwerpen en Vlaams-Brabant

Heide en bosrandbeheer te Antwerpen en Vlaams-Brabant

Publicatiedatum
08-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45112000 - Graafwerkzaamheden en grondverzet
77000000 - Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 27Y
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Agentschap voor Natuur en Bos
Postadres
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
De heer Mike Verhaert

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

141160.00 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Heylen bvba
Postadres
-
Titel
Heide en bosrandbeheer te Antwerpen en Vlaams-Brabant
Waarde
141160.00 EUR