Aquafin NV i.o.v. Riopact
Aankondiging van een opdracht

HRZ3015 - Herzele, Solveld

HRZ3015 - Herzele, Solveld
Wegen- en rioleringswerken omvattende in hoofdzaak :
* signalisatie van de werken
* afbreken woningen
* opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, afsluitingen,..
* algemene grondwerken
* aanleggen van rijbaanverharding in kasseine
* aanleggen van verhardingen in betontegels
* aanleggen van verhardingen in uitgewassen cementbeton
* uitvoeren van lijnvormige elementen (prefab)
* profileren van grachten
* plaatsen van riolering (Ø400)
* allerhande werken

Publicatiedatum
21-12-2016
Deadline
27-01-2017 om 09:30
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV i.o.v. Riopact
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie zie bestek.

Vakbekwaamheid

Erkenning van de aannemer in categorie C1/E1, klasse 2.