Aankondiging van een opdracht

Ontwerp, Bouw, Financiering en Onderhoud van een politiegebouw voor de Politiezone Grens

De opdracht bestaat uit het ontwerpen, het bouwen, de financiering en het onderhoud voor een periode van 30 jaar van een nieuw centraal politiegebouw ten behoeve van de politiezone Grens

Publicatiedatum
10-10-2016
Deadline
02-12-2016 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
45216111 - Bouwen van politiebureau
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken - Ontwerp en uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
PZ Grens
Postadres
Kapellensteenweg 32, 2920 Kalmthout, BE
Contactpunt(en)
Secretaris
Ter attentie van
Secretaris van het Politiecollege

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Alle informatie m.b.t. deze opdracht is opgenomen in de bijlage bij deze publicatie (Selectieleidraad)

Economische en financiële draagkracht

Alle informatie m.b.t. deze opdracht is opgenomen in de bijlage bij deze publicatie (Selectieleidraad)

Vakbekwaamheid

Alle informatie m.b.t. deze opdracht is opgenomen in de bijlage bij deze publicatie (Selectieleidraad)

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!