Infrabel NV-Directie Asset Management-Area North East
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Vegetatiebeheer in de randzone en diverse sites op het arrondissement Infrastructuur NO.24-Hasselt - Zomerbehandeling

De aanneming bestaat hoofdzakelijk uit:
- Maaien van vegetatie, verwijderen struikgewas, snoeien kreupelhout in of buiten randzone langs sporen of op andere in de inventaris gespecificeerde plaatsen alsook het beheer v.h. veroorzaakte groenafval.
- Het verwijderen van afval in de randzone en de andere in de inventaris opgenomen sites;

Publicatiedatum
23-09-2014
Deadline
06-11-2014 om 11:30
Opdrachtcodes (CPV)
45233229 - Onderhoud van bermen
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel NV-Directie Asset Management-Area North East
Postadres
Kuringersteenweg 324, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
I-AM.NE - Aanneming Hasselt
Ter attentie van
Erna VERHULST

Voorwaarden voor deelneming

-