Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

IEPER - GEVANGENIS - Demontagewerkzaamheden

IEPER - GEVANGENIS - Demontagewerkzaamheden

Datum van verzending van deze aankondiging
23-07-2018
Publicatiedatum
23-07-2018
Deadline
14-08-2018
Regiocodes (NUTS)
BE253 - Arr. Ieper
Opdrachtcodes (CPV)
45111300 - Demontagewerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres
Oude Gentweg, 75A
Plaats
BRUGGE
Postcode
8000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Meskens Joachim
Telefoon
+32 92676761
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=315588