Gemeente Sint-Gillis- Regie voor grondbeleid
Aankondiging van een opdracht

Renovatie Parc/Verhaegen

Renovatiewerken (ruwbouw, afbraakwerken, binnen- en buitenschrijnwerk, vernieuwen daken, elektriciteit, loodgieterij, sanitair, verwarming, afwerking..) van het verblijfsgebouw en winkel)

Publicatiedatum
16-10-2015
Deadline
30-11-2015 om 09:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Sint-Gillis- Regie voor grondbeleid
Postadres
Emile Feronstraat 161, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Regie voor grondbeleid
Ter attentie van
Eric Vanderest

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie Speciaal Bestek.

Economische en financiële draagkracht

Zie Speciaal Bestek.

Eventuele minimumeisen:

Zie Speciaal Bestek.

Vakbekwaamheid

Erkenning die overeenstemd met de uit te voeren werken

Eventuele minimumeisen:

Categorie D klasse 5