WoninGent cvba-so
Aankondiging van een opdracht

2016-044 - Zeemanstuin

Bouwen van 10 rijwoningen en 15 appartementen te Sint-Amandsberg. Adres: Bernmaaieweg 1, 35, 37, 39, 41, 43 en Hogeweg 73, 75, 77, 79, 81, 83 te 9000 Gent

Publicatiedatum
18-12-2016
Deadline
07-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45210000 - Bouwen van gebouwen
45211000 - Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
WoninGent cvba-so
Postadres
Brusselsesteenweg 479, 9050 Gentbrugge, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 3308000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 7 : tot 5.330.000 EUR, Categorie: D