MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's"
Aankondiging van een opdracht

Afbraak van oude loodsen en bouw van overdekte stelplaatsen voor voertuigen

FLAWINNE - Kwartier SLt THIBAUT
Afbraak van oude loodsen en bouw van overdekte stelplaatsen voor voertuigen

Publicatiedatum
13-12-2016
Deadline
21-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45111100 - Sloopwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE352 - Arr. Namur
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's"
Postadres
Eversestraat, 1, 1140 Evere, BE
Contactpunt(en)
Charles Anne

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: C of D of F of F2