Aankondiging van een opdracht - nutssectoren

STATION BRUSSEL-CONGRES: VERVANGING VAN 2 BESTAANDE ROLTRAPPEN

Werken
Publicatie datum
14-11-2014
Deadline
16-12-2014 14:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Procedure met onderhandelingen
Aanbestedende overheid
NMBS, Directie Stations - District Centrum | 1060 Brussel, BE | Nutssectoren | Vervoersdiensten per spoor
Opdrachtcodes (CPV)
45313200 - Installeren van roltrappen
Korte inhoud
STATION BRUSSEL-CONGRES: VERVANGING VAN 2 BESTAANDE ROLTRAPPEN
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
De kandidaat (en elk lid van de tijdelijke vereniging) zal moeten in regel zijn met RSZ. Er zal ook bij de inschrijving of kandidatuurstelling een origineel RSZ-attest gevoegd worden, die bewijst dat de verplichte bijdragen in regel zijn, of een éénzelvig document van de nationale wetgeving van het land waar de aanneming is gevestigd.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Klasse: 3, Categorie: N1
truck tower-crane sharing