Aankondiging van een opdracht

WETTEREN - FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING - Plaatsen beveiligde documenten lade + balie

Werken
Publicatie datum
27-04-2017
Aanbestedende overheid
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West | 8000 BRUGGE, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Opdrachtcodes (CPV)
44191500 - Geperst hout
45223100 - Monteren van metalen constructies
45223110 - Installeren van metalen constructies
Korte inhoud
WETTEREN - FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING - Plaatsen beveiligde documenten lade + balie
truck tower-crane sharing