Aankondiging van een gegunde opdracht

16EF/2015/34 - Borgen onderrails deur 4 Pierre Vandammesluis

Werken
Publicatie datum
09-12-2015
Waarde
1.062.187,06 EUR
Aanbestedende overheid
Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang | 8400 Oostende, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
45221220 - Duikers
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden
50225000 - Onderhoud van rails
Korte inhoud
16EF/2015/34 - Borgen onderrails deur 4 Pierre Vandammesluis
Gunningen
Aantal inschrijvingen
3
Waarde
1.062.187,06 EUR
Bedrijven
Baeck & Jansen nv | 2490 Balen, BE
truck tower-crane sharing