Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Herinrichting Woluwelaan R22 te Machelen tussen de Kerklaan en de Haachtsesteenweg, inclusief het complex R0/E19/R22 (deelproject 1).

Herinrichting Woluwelaan (R22) te Machelen tussen de Kerklaan en de Haachtsesteenweg, inclusief het complex R0/E19/R22
(deelproject 1)

Publicatiedatum
14-02-2014
Opdrachtcodes (CPV)
45111200 - Bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45111291 - Inrichten van de bouwplaats
45112000 - Graafwerkzaamheden en grondverzet
45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45221119 - Brugrenovatiebouw
45232130 - Aanleggen van hemelwaterafavoerleidingen
45233000 - Aanleg van snelwegen en wegen
45233141 - Wegenonderhoud
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
45315100 - Elektrotechnische installatiewerken
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Postadres
Diestsepoort 6 bus 81, 3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Art. 25. § 2. Bedrag van de borgtocht deel 1 - a)
In plaats van
Voor posten waarvoor een a posteriori keuring is voorgeschreven wordt, overeenkomstig art. 43, §2 van het KB van 14.01.2013, het bedrag van de borgtocht verhoogd met 10% van de bedragen van die posten. Het betreft de posten: 79,80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 91,149,151,197, 203, 206, 207, 266, 267, 268, 269, 349, 351, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 404 tem 415, 421 tem 443, 450, 451, 452, 465 tem 480, 486 tem 512, 551,563 tem 569, 593 tem 602.
Te lezen
Voor posten waarvoor een a posteriori keuring is voorgeschreven wordt, overeenkomstig art. 43, §2 van het KB van 14.01.2013, het bedrag van de borgtocht verhoogd met 10% van de bedragen van die posten. Het betreft de posten: 79,80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 91,149,151,197, 203, 206, 207, 266, 267, 268, 269, 349, 351, 394, 395, 396, 397, 402 tem 413, 419 tem 441, 450, 451, 452, 465 tem 480, 486 tem 512, 551,563 tem 569, 593 tem 602.
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Art. 25. § 2. Bedrag van de borgtocht deel 2 - c)
In plaats van
Voor de volgende posten, waarvoor regelmatige onderhoudsbeurten tijdens de waarborgperiode zijn voorgeschreven, wordt het bedrag van de borgtocht verhoogd met 20% op de bedragen van die posten: nrs. 416,418 tem 434, 435,746 tem 748.
Te lezen
Voor de volgende posten, waarvoor regelmatige onderhoudsbeurten tijdens de waarborgperiode zijn voorgeschreven, wordt het bedrag van de borgtocht verhoogd met 20% op de bedragen van die posten: nrs. 416,418 tem 431, 434, 746 tem 748.
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
meetstaat deel 1 - § 1.1.2.4 ALLERHANDE WERKEN : De meetcode van de post nr. 392 (vroegere nr. 394)
In plaats van
m
Te lezen
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
meetstaat deel 2 - De meetcode van postnr. 461 en 462
In plaats van
VH
Te lezen
GP
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
meetstaat deel 2 - § 1.1.3.1. UITRUSTINGEN EN AANHORIGHEDEN : De omschrijving van post nr. 495
In plaats van
Type 2 - met bovenregel, h 2000 mm - rond K09
Prijsherzieningsformule : formule 5
Te lezen
Leveren en plaatsen van afsluiting met draadgaas (incl vergrendelde dubbele toegangspoort met breedte min. 3m & sleutelkluis)
Type 2 - met bovenregel, h 2000 mm - rond K09
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Deel 1 - § 1.1.5.7 UITRUSTINGEN EN AANHORIGHEDEN :
In plaats van
De omschrijving van post nr. 607 (Meerprijs voor leveren, plaatsen en instorten van muurdoorgangsstukken voor persleidingen di = 100mm in PE - K09)
Te lezen
Meerprijs voor leveren, plaatsen en instorten van muurdoorgangsstukken voor persleidingen DN PN10 staal met flenzen, di = 100mm - K09
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Deel B – hoofdstuk 22 - § 2.6.4.1.A MATERIALEN
Toe te voegen tekst
“De extensometer is voorzien van fiber glass stangen (of gelijkwaardig) en heeft een meetbereik van 12.5 mm. “
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Meetstaat deel 1 - § 1.1.2.7 - BETON, WAPENING EN BETONCONSTRUCTIES (zie gecorrigeerde meetstaat)
Toe te voegen tekst
442 | * | Grindlaag als aanvulling van bouwkuip K6 (onder colloïdaal beton) met rolgrind cfr. sb250 - III- § 7.1.2.1. (30cm), incl afzonderlijke zone mbt. ontvangstput doorpersing
Prijsherzieningsformule : formule 7 | VH | ton | 400,00
443 | * | Drainerende zandlaag als aanvulling bouwkuip K6 boven colloïdaal beton, drainerend zand cfr. sb250-III - 6.2.1. (dikte 25cm) Prijsherzieningsformule : formule 7 | VH | ton | 700,00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Art. 79 - § 12 Fasering der Werken - Bijkomende voorwaarden :
Toe te voegen tekst
Volgende paragraaf wordt toegevoegd :
“Tijdens de relevante uitvoeringsfases van de opdracht wordt aan de opdrachtnemer een tijdelijke reductie van de bestaande vrije hoogte onder de brugconstructies toegestaan. De opdrachtnemer moet - voor de wegvakken dewelke opengesteld zijn voor het gemotoriseerd verkeer -, ten allen tijde een vrije hoogte (over de volledige projectzone) voorzien van minimaal 4,80m ten opzichte van het wegoppervlak van de in dienst zijnde rijbaan.”

Overige nadere inlichtingen

- Deel E – hoofdstuk 22 - § 2.6.2 : Deze paragraaf vervalt.
- Wijzigingen beschrijvende meetstaat deel 1 :
• De post met nr. 381 (Monitoring d.m.v. gronddrukmeters, leveren en plaatsen van gronddrukmeter met gronddrukcel) vervalt
• De post met nr. 382 (Monitoring d.m.v. gronddrukmeters, continu registreren van meetwaarden van de gronddrukmeter(s) vervalt
• De post met nr. 606 (Meerprijs voor muurdoorvoerstukken volgens bestek) vervalt

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!