Koraal vzw
Aankondiging van een opdracht

Speelpleinen domein Horst Schoten - berging en luifel

speelpleinen domein Horst Schoten. Nieuwbouw van berging en luifel

Publicatiedatum
19-12-2016
Deadline
10-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Koraal vzw
Postadres
Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Frans Jo

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D