Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling KUST
Aankondiging van een gegunde opdracht

Novus Portus Nieuwpoort: Vernieuwen buispalen en betonnen steigers

Novus Portus Nieuwpoort. Vernieuwen buispalen en betonnen steigers.
Het voorwerp van de opdracht is het vernieuwen van de buispalen en de betonnen steigers in de Novus Portus te Nieuwpoort.
De werken omvatten in hoofdzaak:
- Het trekken en verwijden van buispalen;
- Het leveren en inbrengen van nieuwe buispalen;
- Het verwijderen en herplaatsen van toegangstrappen;
- Het afbreken van betonnen steigers;
- Het bouwen van nieuwe betonnen steigers;
- Het leveren en plaatsen van leuningen.

Publicatiedatum
19-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45242210 - Bouwen van jachthaven
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling KUST
Postadres
Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende, BE
Contactpunt(en)
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling KUST
Ter attentie van
lic. Caroline Lootens

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

1629285.21 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
NV Herbosch-Kiere
Postadres
Sint-Jansweg 7 - Haven 1558, 9130 Kallo
Titel
-
Waarde
1629285.21 EUR