BVBA STUDIEBUREEL ING. G. MINNE
Aankondiging van een opdracht

1468-KBO BEVERE- HVAC - SANITAIR

RENOVATIE VAN EEN SCHOOLGEBOUW
HVAC - SANITAIR

Publicatiedatum
02-12-2016
Deadline
06-02-2017 om 09:30
Opdrachtcodes (CPV)
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
Regiocodes (NUTS)
BE235 - Arr. Oudenaarde
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
BVBA STUDIEBUREEL ING. G. MINNE
Postadres
Patrijspark 23, 9800 DEINZE, BE
Contactpunt(en)
Minne Geert

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

ZIE LASTENBOEK

Economische en financiële draagkracht

ZIE LASTENBOEK

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D16, D17